Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 221

Transcription

Op heeden den 13october
des Jaars 1760 Compareerden voor mij
Jan Verleij Notaris Publicq bij de Ed
Hode van Holland geadmitteerd binnen
Amsterdam Residerende
den 15e: Octob:
1766
g
344
Pieter Martensz Stuurman Fredrik Matthijsse
en Pieter Sulderiksz matrosen alliedrie vange¬
noegen ouderdom en in die bedieningen nu Jongst
gevaren hebbende op 't Schip de vrouw Anna
daer Schipper op is Barend Nicolaasz ter
wiens requisitie Sij Comparanten hebben getuijgt
en verklaerd
Dat hun voornoemde Schip in de maand
Angustus deses Jaers 1700 te Stettin Sijnde beladen
met houtwaren en 50 halve Kistenglas, welke
^ wel
rtuw
verzorgt
in hun Schip behoorlijk Sijn ^ geplaast e
Sij met hun gedaate Schip den 7e: Septembr: van Stetten
vertrocken, dan also Sij op de rivien niet konde
over de Droogte komen, waren Sij genoodsaakt
de gemelde kisten glas, en eenige houtwaren in een
Vaertuijg te Lossen, en de droogte gepasseerd Sijnde
weder in te neemen, hebbende deselve Kisten glas
^ wel
^ gestuwt
weder behoorlijk in hun Schip ^ geplaast en ^ verzorgt
Dat Sij also met hun voornoemde Schip den
14e: Septembr: in Zee Liepen gedestineerd na dese
Stad Amsterdam; quamen den 15e: dito in de Zond
Selven da dato
en Zeijlden den hete weder daer uijt
Dat Sij vervolgens den 22e: 23e: & 24e: Septen
ber hebben gehad harde winden & Stijve
koeltens met hoge en holle Zeen waer in hun
Schip heefft gewerkt en geslingerd en Sij ook Zee¬
water op & overkregen
Dat Sij voorts den 28e: September in 't Vlie
binnen gekomen en den 4e: october (alle de datum
volgens Journaal) voor dese Stad gearriveerd
Sijn, daer Sij hunne Ladinge getrouwelijk gelost

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (222)  Go to the previous page (220) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/