Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 219

Transcription

Op heeden den aoctoben
des Jaars 1765 Compareerden voor mij Jan
Verleij Notaris publicq bij de Ed: Hove van
Holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Resideerende
343
den 14e: Octobr:
Capn: Gerrit Nieuman gevoerd hebbende 't Schip
1765
de Hector, Sijnde Chans present binnen dese Stad
g
De welke Verklaarden bij deezen te¬
Constitueeren en maaken magtig te
maken d' E. Slexander Heijman
Cm rigt Zijn Comsparants naam
devoornoemde Scheepsijken
alle Zijne Geepen op en gegens een ijge¬
lijk voor de Ed: Agtb Heeten Commi
saarissen alhier, So lijsschende als
verweerende waar te neemen te desen¬
deeren en uuijt tevoeren ten rigt Eijnde
toe de voordeelije vonnissen ter Gecu
tie te leggen en van de nadelige te
Oopopelleeren off refermeeren arresten te¬
doen en ook weeder te ontslaan alle
gerequireerde Cautien te stellen, en gene¬
raalijk in Regten nog alles meer der
ter verstigten wat vereijst mogte verden
met betofte van epprobatut en reets
fcutte onder verband als na regten
geparseert in amstedam voorn opieven
Johannes Fredrik godholt & Jan Boede Meijndert
als getuijgen
Janaraenen
God hobt
Johemnes Grederin
Jan hebede Mejndertz
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (220)  Go to the previous page (218) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/