Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 217

Transcription

LlS
en
Aldus Gepasseert binnen amsterdam
ter presentie Van Rohanus Prederen
gertrots en van doede Meijnders als
getuijgen
Lj
Hede Jans
Sibbe Annes
Sapke Bonkes
Johannes Peddrik godhhols
Jan Pbere Mesgedeote
Jan Verleje
Nots:
't Recollement Luijde
Wij burgermeesteren en Regeerders der Stad Amster
dam doen kond een igelijk dien het behoord en
Certificeeren voor de waarheid dat voor ons ge¬
compareerd Sijn Hidde Jansz febbele Annes en
sipke Baukes dewelke met Solemnele Zee ten
Dersoeke van Eese Jansz resden getuijgd en
verklaard den inhoude van de voorenstuende
Verklaring hun door den ondergeschreve verreland
voorgelesen waarheid te zijn en daar bij te
persisteeren zo waarlijk moest hun God
Almagtig helpen Destoeirconde dezer Stede
segelsten saeke hier onder gedrukt den 15
Octoben 1760 was geteekend
Alke Huijker

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (218)  Go to the previous page (216) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/