Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 203

Transcription

Op heeden den 13: October
des Jaars 1760 Compareerden voor Mij
Jans Verleij notaris Publicq bij der Ede: Hove
van Holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Presrderende
den 18e: Octob:
1760
g
339
Sijde Immels Stuurman Stoffel Teunisz
kok en Sietse Romkes Matroos alle drie
Van genoegen Ouderdom en in die bedening
nu Jongst gedarent hebbende op het
Schip de &gesusters daar Schipper op is
Hans Piers Terwiens Requisitie Sij Compa¬
vanten hebben getuijgd en verklaerd
Dat hun voornoemde Schip in de maand Augustus
deses Jaers 1700 te koningkergen is beladen met borden
en bosjes hennip een partije Lijnzaat en Seven packen Linnen
alle welke goederen in hun Schip behoorlijk gestuwt geplaast
en wel verzorgt geworden Sijn, Sijnde van de bonden hennip
geene Los gemaakt tot gemackelijker Stuagie, nog de
hennip niet geplaast onder op off nevens 't Zaat off eenige
broeijende waren anders als met matten daer van behoorlijk
affgeschijden, nog ook niet op eenige onbehoorlijke plaatse
in 't Schip off omtrent de pompen, als Sijnde met goede
pompzoden daer van behoorlijk gesepareerd geweest
Dat het gedagte Schip voor en op 't Laden
was gecalfaat en volgens hunne bevindinge
ook hegt en digt, Sijnde voorts ook behoorlijk
geganiert en verders na Zeemans gebruijk
van al het Nodige voorsien en vervorgt en
bij hun vertrek na Zee de luijken met pre
senningen gedekt en digt toegeschalkt
en de mast en pompen met kragen wel
voorsien Soo dat het Schip in gerequireerde
staat was om Coopmans goederen behoorlijk
over Zee te konnen voeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (204)  Go to the previous page (202) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/