Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 197

Transcription

4 Lappen Cats:
een geborduurde rok
Vijff beddelakens
9 mans hemden
8 Kerkboeken waer van een met Silvere Sloten
1 gendjes nieuwe kant
1 Stroken met kont
2 neersticken met kant
Een nius met Slippen
3 peuluw slopen
11 Mutsen met kant
3 paer Lebben
6 boeselaers Soo bonte als Witte
4 genaaijde halsdoeken en 3 met kant
28 neteldoekse halsdoeken waer van 4 Sijn gegeven
tot rougoed voor de meijd
een Lap blaauw kalamink
een ongemaekte koffe rok en een Lapje Linnen
4 Kapentjes en eenige prullen
een bondeltje met Luijermans goed
eenig Kindergoed en Lapjes
een Zijde Kinderen Deeken
3 paer Koussen en een pr: Moffjes
7 Linnen Lakdoeken
2 Witte Cabaijen
een Kinder rokje en Camisooltje
Een Notebome Kas
mede als voren verzegeld en de Zegels gaaff
en ougeschouden bevonden
daer in
24 bed dezakens
een beddesak en Peuluw Sak
ses Soo mans als Vrouwe hemden
Vierdamaste gordijnen
Servetten en drie tafellakens
13 Slopen
15 neteldoekse halsdoeken
2 Lappen bort
twee Stucken Linnen
twee
Stucken Cits:
5 Lappen Cits
Drie Lappen Linnen en twee Lappen dimit
agt Lappen katoen
Vier paer mouwen die aan de Meijd Sijn gegeeven
in de rouw
2 Swarte Lakense Mantels
2 Swarte Zijde Samaren en 2 do: rocken
Een kleurde mans rok hamisaal en broek
een Swarte Lakense rok Kamisool & broek
een Swarte Lakense rok1
21 diverse vrouwe roeken
2 baije roeken
een Zijde Japon en een Wit Cits sak
2 vroumebroeken een borstrok en een Schoor¬
Steenval met een lange Scheepsbroek
Eijnde van de Kas
ten kong ontoge
een gead poreelijn Kasje
pbrgelijn
5 Dolijn koffij en thee goed met
eenige flesjes en beeldjes
3 poreelijne potten en 2 kommen
2 do: Stellitjes van Vijven
24 poreelijve borden
7 do: Spoelkommitjes
2 do: toekpotten
7 Schilderijtjes
Een veld tofel
7 Stoele
een koperetaarte pan en ijsee Kockepen
Een Bed en peuluw met een Stroosak &
5 hooffd kussens
een Catse en een katoene met 3 walle Deekens
een groen Zaaij behangsel met een Val
2 mans hoeden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (198)  Go to the previous page (196) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/