Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 153

Transcription

L:S)
Gevende Sij getuijgen voor Redenen van Waen
schap als in den Text presenteerende ider
Sijn gedeposeerde Solemnelijk te bevestigen
g
dog den Eerste geuijge metware oorden in plagtse van Edde
Aldus gepasseerd binnen Amsterdam ter
presentie van Jchannes Freederik Godholt
Jan Bbede Meynderta als getuijgen
Heere Hommes
Sijbaant boules
dit + merk gesteld door Jappelsesses
Jan Boede Meindertz
Johemni Hiidern oodnots
Jan Verleij
Nots:
het Recollemenn Luijt
Wij burgermeesteren en regeerders der Stad
Amsterdam doen Cond een ijgelijk dien het behoord
Certificeerende voor de waarheijd dat voor onsge
compareert Zijn Heere Hommes Sjbrand Biuke
en Jappele Jerses en heejt de Eerste getuijgen
bij Waare woorden inptaatse van eede en de
een dere getuijgen bij solemneele Ede ten ver¬
soeke van Gerrik kommes getuijt en ver¬
la en gedeposeert den in houdevan de
vorren staande verklaring hun door den
ondergeschrude Se retaris voor geleezen
waarheijd te zijn en daar bij te persisteeren
Soo Waarljk moet hun Solem neele Eedt.
doende veposeenten God Almagtig helpen
des teoirconde dezer Stede Zegel ter Suuke hier
oondergedukt den 25 september 1760
Wesgereerens D: Hoofts

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (154)  Go to the previous page (152) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/