Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 147

Transcription

Op heeden den 24 feptember
des Jaars 1760 Compareerden voor mij
Jan Verleij Notaris Publicq bj de
Ed: Hove van Holland geadmitteerd binnen
Amsterdam Residerende
324
den 24e: Sopt:
1766
g
Michel raats Stuurman Christoffel Wiese kok
Johan Smit en Jacob Wegerer matrosen alle Vier
Van Genoegen Ouderdom en in die bediningen
nu Jongst gevaren hebbende op 't Schip de Ringende
Jacob Daar Schipper op is Jacob Maglits
Terwiens Requisitie Sij Comparanten hebben
getuijgt en verklaart
Dat hun voornoemde Schip in de maand Sulij
deses Jaers 1760 te Dontzig is beladen met
drie partijen rogge welke in hun Schip be¬
hoorlijk geplaast en de partijen met matten
vanden anderen gesepareerd en wel verzorgt
geworden Sijn
Dat het gedagte Schip voor en op 't Laden wa
gecalfaat en volgens hunne bevindinge ook
hegt en digt Sijnde voorts ook behoorlijk
gegarniert en verders na Zeemans gebruijk
van al het wodige voorsien en Verorgt en bij hun
vertrek na Zee de luyken met presenningen
gedekt en digt toegeschalkt en de Mast &
^goederen behoorlijk
der Zee te konnen
Compen met kragen wel Voorsien So dat ho
voeren
Schip in gerequireerde Staat was dn Coopmans

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (148)  Go to the previous page (146) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/