Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 11

Transcription

Op heeden den 3: Feptlember
E
es Jaars 1755 Compareerde voor t mij Jan
Verleij notaris Publicq bj der vn Hove
van Holland geadmitteerd binnen
Amsterdam Residerende
287
en 3e: Aapri
1760
g
Jan Janse van Sneek
Inden Jaare 1755 voorbosschieten, iet het Schip de
Lieffde voerde Caamer Zeeland uijt gevaaren en de nu
Selve
onlangs met het Schip
voor de Sad
me Amsterdam rijt oostindien te Ruggekoomen
en behoorlijk af gedankt
Dewelke Verklaarde bij deese te Constituee¬
ren d E. E. Willem de kemp Bode op Zeeland en Pieter
van Kerkwijk wonende te middelburg te Samen en ider
in 't bisonder
deralijk omme te verderen en oustJan
gen vunde Ed heeren Bewind hebbenen
van de Oostindische Compagnie ter samere
Zeeland voornoemt alle her geenehij Com
parant voor gagien maand gelden als
Anderzints Omitsgaaders voor het dor
teur off egivalent volgens het hete
mens Jan Anno 1je ter Cramerl
voornoemt te Goede heeft woorden onr fangesz
te grnteeren en voor namaninge Entesteee
boigen te stellen en de zelve weeder de be
vnding te belooven met magt van hl¬
stitutie en met belotte van Ops
tatie onder verband als na Reijten
E
gepasseert in Amsterdam voorno: Piern
Johannes Fredrik godholt en Jan Boede meijndertsz als getuijgen
dit merk gesteld door Jan Janse
Johanns Greddrns gedrtte
Jan Boede Meijn dersz
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (12)  Go to the previous page (10) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/