Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 105

Transcription

Op heeden den 16 Feplen
ber des Jaars 1755 Compareerden Voor mij Jan Verleij Notaris
Publicq bij de Ede Hove van Hollant Geadmitteerd binnen Amsterd
Tesdarnde
309
den 18 Tegstember
des Jars 1760
Pieter van groetveld van huijtenburg en Jan
Chumpers van Aarnhem beijde
In den Jaare 1755 voor Jong attof net het Schip
de Lieffde voor de Caamer zeeland Uijt gevaaren
^ Selve
en de nu Onlangs met het ^ Schip
voor de Caameransen ztijt des ten dien
te Ruggekoomen en behoorlijk af gedeus¬
De welke Verklaarden bij deeze te Consti¬
tueren d' E. E. Willem de Kemp Bode op Zeeland en Pieter
van herkwijk wonende te middelburg teSamen en ider in t bisonder
Speoralijk Omme re vorderen en out
fang en van Ed: Heeren Bewind heb
beren van de Oosten dische Compagnie
ter Caamere Zeeland
Voornoemt alle het geene hij Compa¬
rante voor gagien maand Geldint als
ander zints lmitsgaaders Joc het dougeur
off equrvalent volgens het hegten ent
van Anno Iel ter Caamer vobendemt El goe¬
de Eeeft voor den Ontfangst te quistee¬
hen & voor namaninge en te Staear bergen
te Stellen en de zelve weeder bevrijdinge
te belooven met magt aan Substitutie
en met belofte Van Ajsprobatie
onder verband als na reijten
Geprasseert in Amsterdam voorn

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (106)  Go to the previous page (104) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/