Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 523

Transcription

van den Testateur Sal komen te Erven versogt &
Committeerde hij Testateur d' E. Fredrik Bouman
wonende alhier met Sodanige magt als daer toe
werd vereijscht en na regten gegeven kan werden ook
de magt van assumptie en Surrogatie en met
eerbiedige uijtsluijting vand' Ed Heeren
Weesmeesteren Soo hier als elders
Het geene voorschreve Staat den Testateur
duijdelijk voorgelezen Sijnde verklaerde hij
't Selve te wesen Sijn Testament en volkomen
uijtterste wille Begeerende dat het als Sodanig
ten minste als Codicille off Soo als het na regten
best Sal komen bestaan na Sijn overlijden Sal
moeten werden nagekomen en agtervolgt
Dat aldus passeerde binnen Amsterdam
ter presentie van Jacob Molenaer wonende
in de Ridderstraat bij de oude Schans en Barend
helmens woonagtig in de Jonkerstraat bij de
oude Schans alhier als getuijgen hier toe
versogt die verklaerden den Testateur wel te
kennen en die geene te Sijn die hij Sig in desen
laat nomen
miggel Jacobs
dit + merk gesteld door Jacob
molenaer
burent helmers
Jan Verleij
Nots:
t Eervior

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (524)  Go to the previous page (522) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/