Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 505

Transcription

Op Heden den 30: augustus des Jaars 1755
Compareerden voor mij Jan Verleij Notaris Pblicq bij den
Ed: Hove van holland geadmitteerd binne amsterdam resideren
Jukorien
ijsbrand Beens Stuurman Jacob Pietersz kok 270
den 30e: ang
en Kemp Pietersz Matroos alle drie
1756
Van genoegen ouderdom en in die bedieningen nu Jong & gevaren
g
hebbende op het schip de Anna Margareta
Daar Schippr: opis Tjeert Baukes
Terwiens Requistie
Sij Comparanten hebben getuijgt & verklaeerd
Dat hun voornoemde Schip in de maanden
Junij en Julij deses Jaers 1755 te Dantsig is
beladen met balen Wol Vaten asch vaten pennen
rollen Linnen Vaten Wasch &ca: alle welke
goederen in hun Schip behoorlijk gestuwt geplaast
en wel verzorgt gewonden Sijn
Dat het gedagte schip voor & op 't Laden was gecalfaat & volgens
hunne bevindinge ook hegt en digt sijnde voorts Sehoorlijk gegarnier
dubbel de planker
verders na zeemans gebruijk van alle 't odige voorsien en
versorgt en bij hun vertrek na zee de Luijken met presenninge┬Č
gedekt en digt toegshalkt en de mast en pompen met kragen
wel
ovoorsien, en dat het Schip in gerequieerde staat
was om Coopmans goederen behoorlijk over zee te konnen
voeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (506)  Go to the previous page (504) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/