Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 457

Transcription

Op Heden den 20 Augustiu
des Jaers 1755 Compareerde voor mij
Jan Verleij Notaris Publicq bijden
Ed Hove van holland Geadmitteerd
binnen Amsterdam resideerende
Andries
den 20e: ang
1755
g
255
Andries Burghart van Dantsig
In den Jaar 1755 voor Matroos met
het Schip Vosmaan voor de camer Zgeland
uijtgevaren endenu onlangs
met Het Schip Stadwijk
voor de Camer Amsterdam wijloostindien
te nig gekoomen en behoorlijkt algedankt
Dewelke verklaard bij deess te Constitueeren
d' E. E. Willem de Kemp Bode van hier op Zeeland
en Pieter van Kerkwijk wonende te Middelburg
te Somen en ider in 't bisonder
Ipeaalijk omme te vorderen en ontfangen
van de 238e: Heeren Bevind hebbenen van de
Oostencensche Compagnie ter Camere Zeeland
Voornt alle t geene hij Comparant voor gagten
maand gelden als anderzints mitsgaders voor het
doucdier of equivalent volgens het regelement
van anno 172 ter Camere voornt: te goedeheeft
voor den ontfangst te quiteeren en voor na¬
maninge een te staan borgen te stellen
ende Selve weder bevrijdinge te beloven
met magt van substituie en met belofte
van Capprobatie onder verband als na regten
Gepasseer in amsterdam voont present

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (458)  Go to the previous page (456) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/