Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 438

Transcription

gemelde
heeren Nicolaes Konnacst & Compran
de Gentse
voornoemd
alitwoorde degrte Wissellre nied te Sullen betole¬
omfeden aan de trecker geield
Thebrik Notaris Wel Expresselijk
Geprotesteert gelijk ik protesteer bij de
sen van non betaling
den Voorsz Wisselbrief
Mits gaders van Wessel en herwissel
en van alle kosten Schaden en entressen
omme alle de Zelve na regten Pleije
Van wissel te vinden en verhaalen en
vootts als naZade
Geprotesteert en amsterdam present
Hendrik Meijes Junio ven Adranus Verloeke
als getuijgen
Eendrik Heeen Vang
Arianus Verhelk
Jan Verleij
Nots:
Heeren N: honnauw & Comp:
gelieve hier onder te noteeren de reden van non betalinge
nevensgaende Wisselbrieff groot ƒ 810:12 den 23 Julij 1756
Duijnkerke ten uwen Lasten getrocken door ƒ: 9e: fleischer
betalen aan de ordre van Melchior Dedieres En tot
lkers betalinge u Ed. bij desen werd geinterpelleert en bij
te vandien tegens u Ed. op de gewone wijse van non
alinge van Wissel herwissel en van alle Kosten Schaden &
ressen werd geprotesteert. Amsterdam den 16e: dng 1756
Jan Verleij
Nots:
om reeden aan de drekkee gemeld
Hicolaark mauwecomp

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (439)  Go to the previous page (437) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/