Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 396

Transcription

^ des Jaart
Op Heren den Jaugs 1756
Compareerden voor mij Jan Verleij Notaris
Publicq bij den Ede: Hove van Holland Gead
Mitteerd binne amsterdam Resideerende
Christoffel
den 9e: Anor:
1755
235
Christoffel Conits van Dantzig
Ins den Jaars 1755 Voor Matroos met
het schip oost Capelle Voor de Camer
Zeeland
uijtgevaren en de nu onlangs
met het schip Stadwijk
Voor de Camer Amsterdam uijt oestendien
te nig gekoomen en behoorlijck afgedankt
Dewelke Verklaaridcq bij dees te Constitieeren d' E. E.
Willem de kemp bodeEiv op Zeeland en Pieter
van Kerkwijk wonende te middelburg te Samen &
ider van hen in 't bisonder
Specialijk omme te vorderen en ontfangen van de
D: Heeren bevind hebbenen van de oostindesche
Compagie ter Camene Zeeland
Voorit: alle het geene hij Comparant voor gegjen
maand gelden als anderzints, mitsgaders voor het doeu
ceen of equiralent volgens het regelement van anno
1752 ter Camere voond: te goede heeft; voor den ontfangst
te quiteeren en voor namaninge en te staan borgen
te stellen ende selven weder bevijdinge te beloven
met magt van substitutie en met belofte van approtatie
onder verband als na regten
Gepasseert in amsterdam Doornt present

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (397)  Go to the previous page (395) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/