Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 366

Transcription

ƒ 8713 : 16 : 2
nog voor een Silvere Sleutel ring en Kerk
boekje met Silvere Sloten mede door
21 : 15: -
haer op taxatie overgenomen
Voor een paer oreilletten, een bootje, een ring
alle met fijne Steenen een Soude Ketijng
vijff en twee goude ringitjes aan Temis
Wansink voor uijt genaakt, en Sijnde te
ƒ 207:16:-
Samen getaxeert op een Somme van
Makende te Samen een Somme Van
8943 : 8 : 2
Waer van nu moet werden affgetrocken
voor 't volgende uijt den boedel betaald
Aan begraaffenis Kosten van den overlee¬
dene Dirk Wensink bedragende te
Samen volgenst boekje een Somme
ƒ 244:12
van
Aan rouwgoed voor de meijd in 't
Sterffhuijs bedragende tesamen
58:4

mede volgens 't boek
21:-
Aan doctor van Wijngaerde
39 : 9
Aan de apotheeer Santkamp
15:16
Aan de procureur Mijlius
12: -
Aan de adv: Noord Kerk
met
voor een arrest & ontslag
1:13:

bodeloon
voorVijff Schrijffboekjes
7:18:6
voor quotifatie Cael van de Wijnen

1:16:-
voor Sleevragten
3 : 4:-
voor berijdsel tot de Wijn
1 :16: -

vooreen Consultatie betaald
Aan van anmel Thuret voor twee
Stucken Jenever¬
„ 170 : 16
Aan plok geld en onkosten op
de verkoop der Wijnen
35:8
Aan de Wijnroeijer van Staden
voor 't roegen van de Wijn
in de Kelder
5: 2
Aan rouw gespens & Kralen

8: 4
ƒ 627:146 18915:1:
ƒ 627 : 18:6 217555
op de Weeskamer betaald
ƒ 8943 : 2 : 2
1 : 8 : -
Aan Hendrik Beekman
voor 't drucken van brieffjes &: „ 9e:
voor Kostgeld en onkosten
van Harmanus Wensink „ „82:14
Aan P Pr: Wensink voor Wijnen „ 45 : 2
Aan Willem Gla voor 't drucken
van billetten &ca: tot de verkoop„ 17:10
Aan de Schickers & oppassers van
de Imboel
„ 20:13
Aan P: van Borsselen voor een
halff daer huijshuur versch:
P: Maij 1755.
ƒ„ 325:-
Aan een halff Jaer Kelderhuur
80:-
mede dersche: Pr: Maij 1756„
Aandienstoode Zoon

9 : -
Aan Stads aceijs tot Maij 1756
30 : 7 : 8
Aan Koffij & thee Ceel
voor 't roeijen van de Winkel
drank voor de helfft
4:1:-
voor't taxeeren der Winkel voor
de helfft
9 : 8 : -
Aan de Makelaer hegeman voor
„ 30 : 12 : -
Courtagie
voor 't taxeeren van 't huijs¬
9 : 6: -
voor 't regt van 't Aalmoesniers
huijs wegens verkoop der
„110:
Wijnen
:-
voor geldegeld betaald.
28: 12:-
voor rijskosten van Albert
8:-
voor 12e: Penn: van 1754 & 1755
33 : 8 :-
voor 100 & 200e: Penn: van 1756
21: 7 : 8
voor Kostgeld van Jan & harmanus
Wensink tot P: Maij 1756
20 : - : -
Aan de Sollicuteur haverkamp
5: 5:-
Aan Jacob Vonk Chirurgijn
en
5: 12:-
Aan Jacob hagen voorsalaris &ca:
wegens 't verkopen van 't Vaatwerk &:
26: 2:-
Aan de procureur Mijlins.
4 : 16 : -
ƒ 1453:10 : - 817556::
ƒ 8943: 2:2

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (367)  Go to the previous page (365) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/