Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 352

Transcription

Dan affo de gemelde Heer Fredrik Helt antwoorde
Heer Fredrik Helt
hij de voornoemde Wisselbrieff niet en Soude
gelieve hieronder te noteeren de reden van non
accepteeren om reden die hij heden Pr: post a
estatie der nevensgaande Wisselbrieff groot 500 Rholl:
trecker Sal Schrijven
aert den 7e: Julj 1756 uijt Dronthem ten uwen Lasten door Aandr:
oheb ik Notaris Wel Expres
d Srederoeken, te betalen aan Sieger Sibolds off ondre; En tot
Geprotesteert geljk ik protesteer
kers acceptatie suld. bij desen werd geinterpelleert en bij
te van dien tegens u Ed. op de gewone wijse van nonaccep¬
deese van non acceptatie
mitsgaders van Wissel herwissel en van alle Kosten
den voorsz Wifselt
haden en intressen werd geprotesteert. Amsterdamden
fitsgaders van Wissel en herwe
:prlij 1755
en van alle kosten Schadenen int¬
Jan Verleij
Swvenlde wisselbriof accepteren
Nots:
Ai ledens diejk heden met de
omme alle de zelve na regten &
ant Drikks Zal Schrijven
Jn taabij 1756.
van Wissel te Vinder en verhaleinen
PTPhestelt
als na rade
Gepootesteert in amsterdam doo
present Hendrik Meijer Junoe en
Adrianus Verhoek als getuijgen
Hendrik Meijes Ja
Amanus er taest
g
155
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (353)  Go to the previous page (351) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/