Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 301

Transcription

't geen verijsts al Werden alle serffenissen
De sterLijses felegasen off anderen Makingen
een Van hun beijde op komen de na Voorgaende
Examinatie en ondersoek te aanvaarden 't Sij
Piempelijk off onder bekeficie Jan Inre
ris off te ook wel d deselve te repidieeren
en Verlaten, de boedels tot effenhijd en Lequisi
te brengen en met deverdre geintresseerdens te
Schijden en Verdeelen Vaste en anderigesz
te verkopen, deselve op de gewonen wijse op te
dragen en Transporteeren de kooppeaen
tie ontfangen en daarvoor te quiteeren e
mitsgaders ook vaste Goederen te mogen bela
en besvaren, en daar van,en van alle t
Vooren Staanderde vereijst Werdende ieten &
paasseeren, en Voorts soo in als buijten regen
not allemeerde doen en Versten Regen
Vereijst sal Werden, en de Comparent
selfs present Sijnde Soude konnen of ma
Edoen Met magt Substitutig belovende
de Comparant van Waerde te Sullen houden
doen houden alle 't geene door de geconstiteure
off hare gesubstitueerde uijt kragte deses ze
Werden gedaan en Verigt en der verbandalsn
Regten Gepasseert in Amsterdam Ter
es
sentie Van Abraham grasper en hendrik
regersamor als getuijgen
Laeg Bood
Abraham Grasper
Hendrik Mejer Innees
Jan Verlej
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (302)  Go to the previous page (300) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/