Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 236

Transcription

Op Heden
den 3julj des Jaars 1756 Comparan
den Voor mij Jan Verleij Notaris Bi
blicq bij den Ed Hove van Holland
Geadmitteerd binne amsterdam Reside
vende
DE Laaren
den 5e: Julij
1755
188
d' E. Laurens Hertsberg wonende
binnen dese Stad
Dewelke verklaarde bij deezen te Constitueeren &
Magtig te maaken d' E. Pieter van
Weijler
Om uijt sijn Comparants naam alle Sijne saken
op ende Jegens een iegelijk voor alle regters
geregten en regts Collegien daart behoren sal
so eijsschende als verweerende waartenemen te
defendeeren & uijt te voeren ten uijt eijnde
toe de voordeelige vonnissen ten executie te
leggen en van de nadeelige te appelleren of
reformeeren arresten te doen en weder te ont¬
slaan alle gerequireerde Cautien te Stellen en
generalijk in regten nog alles meerder te
verrigten wat vereijscht mogt werden;
met belofte van approbatie & ratificatie on¬
der verband als na regten
Gepasseert in Amsterdam voorn: Present
Abraham grasper en Hendrik Mejer Junior als getuijgen
Lurens herts ber¬
Jan Verleij
Abraham Grasper
Nots:
Hendrik Medend

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (237)  Go to the previous page (235) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/