Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 133

Transcription

1909
Heeden den 7e. November Ao. 1760.
Compareerde voor my Daniel van den Brink
Openbaar Notaris binne Amsterdam
Samuel van Breda Mr. kuyper binne deese
stadt dewelke ter requisitie van de Heeren
Jan en Hendrik Roosenberg Cooplieden
binne deese stad en ten behoeven van dien
't verder zoude mogen aangaan heeft ge¬
tuygt en verklaard waarhyd te zyn
dat hi getuijge op de maand Octob: laastl:
op ordre van de Requiranten heeft
aangevult en voorseen twintig boten
seck en viftien pypen spaanse wyn
gemerkt IR gelost uijt 't schip ge¬
naamt d'Eendragt gevoert door Cap.
Pieter Wilant van Mallaga alhier
en waarvan een boot en een pyp de koppen afgehrelt waren
gearriveert ^ en dat van de seck tot
^ ende overige alle
wel geconditioneert aan Vulling van de voorne. boten zyn
gebruykt off vervuelt geworden twee en
drie quart boot, en van de spaanse
wyn Een en een quart
voorts verkaard hy getuyge nog dat de ordenaire leckagie ge
wedelyk van zodanige susten gereekent werd op 4 a 5 p Cent
En om dat sulks de waarheyd is presenteert
hy het selve ten allen tyden des gere¬
quireert werdende met Eede te beves¬
tigen; Actum Amsterdam, present
Willem Appels en Adam fredrik Adams
als getuygen
Samuel van Brede
Willem Appels
D Vanden Brink
Not
A Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (134)  Go to the previous page (132) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/