Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 110

Transcription

Compten. belooven het zelve 1/32 p scheeps en toe behooren ten al¬
len tijden te zullen vrijen en vrijwaaren op alle plaatsen Rivis
ren en havens van alle lasten en pretentien waar meede het
zelve voor dato der verkoop zouden moogen weezen beswaard
en zulks onder verband en submissie als na regten
En mij Notaris is bij quitantie van den 25 Sept: laastl: geteekent
N Witsen Secretavis alhier gebleeken dat de veertigste pen¬
ning en tiende verhooging van de voorgemelde kooppenninge
met ƒ10„148 is betaald
Actum Amsterdam present Willem appels
en Joannes van den Brink als getuygen
Afrançois Chion
Willem Appels
S:G: Cmion
D Vanden Brink
D Vanden Brink
Nots.

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (111)  Go to the previous page (109) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/