Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 802

Transcription

Voor de diaconie
1815
Heeden den 22 October Ao. 1760.
Compareerden voor my Daniel van den
Brink, Openbaar Notaris binne Amster
dam de Heer Hendrik Claus en Juffw
Harmijntje van Getelo, Egtelieden wonen¬
de binne deese stadt, dewelke ter requi¬
setie van d' EE Broederen Diaconen
der nederduijtse Gereformeerde gemeente
alhier hebben getuygt en verklaarde
Dat zij in zijn leeven wel gekend hebben
Jurriaan Voose dewelke op de naam
van George Hendrik Vat door diaconen
van welgemelde Nederduytse gerefor
meerde gemeente alhier is gealimen
teert geworden, en dat zy zeer wel
weeten dat voorne. Jurrian Voose en
George Hendrik Vat is een en deselve
persoon en geen ander
Geevende voor reedenen van weeten¬
schap dat zij zeer familiaire kennes
en ommegang met deselve Jur¬
vian voose hebben gehad en gehou¬
den en dus zeer wel weeten hy op
deselve naam van George Hendrik
vat alimentatie was genietende.
waaromme zy ook bereijd zyn t selve

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (803)  Go to the previous page (801) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/