Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 773

Transcription

dat aldus passeerde binne Amsterdam
ter presentie van Willem Appels
en Joannes van den Brink als getuyge
Willem Amsels
Lambertus van Oosterwijk
D Vanden Brink
D Vanden Brink
Non
gerequireerde Eedt in de naam en
ziele van hem Comparant te doen
en tot nakominge van 't vorenstaande
specialijk zyn persoon en goederen
te verbinden, ook domicilie te kiesen
en voorts generalyk dien aangaande
alles meer te doen en verrigten het
geene vereyscht werd en hy Compt.
zelve present zynde zoude konnen
of mogen doen en sulks alles onder
belofte van approbatie ratificatie
en indemniteyt als na regten
verklarende hy Comparant direct
nog indirect geene andere oobt reeders
daar van te kennen of te Erkennen
als de nagemelde namentlijk alhier
tot Amsterdam
Gerrit Abraham van den Ende voor 1/8 pt.
de wede. Paulus verrijn voor 1/8. p
voor 1/16 p
Eliza de Lange
voor 3/8 pr.
hi Comparant zelve
Tot Maassluys
de wede. Hendrik van der Hoeve voor 1/8 p.
Cornelis de Jong huybertsz voor 1/8 p
En tot Middelharnas Gualtherus Kolf voor /16 p
18 p.
maakt tezamen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (774)  Go to the previous page (772) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/