Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 77

Transcription

en aldaar te versoeken vorderen en
ontfangen alle zodanige uytdeelinge
als reets gedecreteert zyn en van tyd
tot tijd gedecreteert zullen werden op
zodanigh Capitaal Actien als en wel
geme. Compagnie en Camere op de naam
en reekening van wel geme. overleedene
Heer Abraham straalman syn staande
van alle ontfangsten quitantie te
passeeren en voor namaninge te Ca¬
veeren, en voorts diesweegen alleste
doen en verrigten het geene vereyscht
werd en zy Comparanten in hunne
voorne. qualiteyt zelve present zynde zoude
konnen of mogen doen, belovende voor goed
vast en van waarde te houden alle 't geene
uyt kragte deeses gedaan en verrigt zal
werden onder verband & submissie als
na regten, Actum Amsterdam present
Willem Appels & Hendrik Wythoff als
getuygen M Straalman Wr. Straatman
Leonan Thomasde Vogel
D
Willem Appels
D Vanden Brink
ten
HWijthe

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (78)  Go to the previous page (76) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/