Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 724

Transcription

diesweegen te doen zoo als hij Comparant present zynde
zoude konnen of mogen doen met magt van substitutie
beloovende voor goed vast en van waarde te houden alle
het geene uijt kragte deeses zal werden gedaan en ver¬
rigt zal worden onder verband en submissie als na regten
Actum Amsterdam present Joannes van den
Brink en Adam fredrik Adami als
getuygen
Jan Kleun Junior
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
A. Fredk. Adtam
Not

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (725)  Go to the previous page (723) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/