Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 639

Transcription

1760
Heeden den Negende October Ao. 1760. Compa¬
reerden voor my Daniel van den Brink,
Openbaar Notaris binne Amsterdam
Gabriel vogelensang, Gerrit Swieters
beyde wonende in de st. Jacobstraat
onne Onnes wonende in de binne brou¬
werstraat, inde Eenhoorns gang en Aaltje
Jurriaans huysvrouw van Teunis Times
wonende inde Cromelboogsteeg by de
Nieuwendyk, binne deese stad dewelke
ten versoeken van Maria burgerink
huysvrouw van Minne Gerrits de
Groot meede wonende in de st. Jacob
straat alhier hebben getuyge en ver¬
klaard
Dat zy getuygen zeer wel kennen de
reqten. als ook haar man de voorne. minne
Gerrits de Groot en ook seer wel weeten
dat deselve Minne Gerrits de Groot
zig zeedert een geruyme tyd seer Erg
in de sterke drank te buyten gaat en
als dan seer narrig en quaadaardig
teegens zyn huijsvrouw de requirante
is en haar op allerly wijze mishar
delt met haar onder het allerey¬
schelykste vloeken en sweeren, te
slaan, te schoppen, deheel toe te kni¬
pen, de deur uytte setten en te drygen
haar te zullen vermoorden, zo dat
sij nimmer rust heeft maar telkens

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (640)  Go to the previous page (638) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/