Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 565

Transcription

in des langstleevendens sterfhuijs red
ders der boedel en nalatenschap be¬
zorgers van des langstleevendens begraaf
nis voogden over de minderjarige
kinderen en erfgenamen en Administra¬
teurs van derselver goederen gevende
en verleenende aan deselve daartoe
alle vereijschte magt ook die van assum
tie surrogatie en substitutie en sulks met
Eerbiedige uytsluytinge van d' Ede. Achtb:
Heeren Weesmeesteren deeser stad en
andere plaatsen daar de langstleevende
van hun testateuren zal komen te over¬
lyden of goederen nalaten. versoeken¬
de zy Comparanten hier af Acte
dat aldus passeerde binne Amsterdam
ter presentie van Joannes van den Brink
en Adam fredrik Adami als getuygen
Isaak fortgens
Clara Jortgens
gebooren Roosen
D: Vanden Brink
A. Fred. Adami
D Vanden Brink
Nots

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (566)  Go to the previous page (564) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/