Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 555

Transcription

1733
Surinaame den 17 Aprila Vor 1750 Court.
teldt
Ses Weeken naar zigt betaaldt deese mijne
Tweede wisselbrief (de Eerste onbetaaldt zijnde
aan Mejuffrouw S: M: Papit of ordre Een
hondert en dertig Guldens en stuijvers Couran
Geldt de waarde alhier genooten van deselve
en steldt op Reekening van my ondergesz:
zonder verder Advis van
Mijn Heeren
de Heeren Jans Theboort UUUELEDWDinaor
van Marseles
Virnia
Tot
Amsterdam
= in dorso = in blanco
F. M: Papot
Voor myn betaalt aan de Heer Haac
Coedere en Fs. Chion off ordre tot Amst. de
waarde genote
Elias Jacobs

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (556)  Go to the previous page (554) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/