Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 53

Transcription

Heeden den 2 September Ao. 1768
heb ik Daniel van den Brink openbaar Notaris
binne Amsterdam ten versoeken van dc Heer
Diederick Schmidt Coopman binnen
deeze stadt geinterpelleert de Heeren
Gebroeders de Neufville meede Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlike Acceptatie van
een onigineele wisselbrieff waarvan
Copije hier vooren is staande waar
op gemelde Heeren de Neuf¬
ville ten antwoord gaven
dat zij dezelve wisselbrieff
niet Accepteeren om reeder
aan den Trekker geschreeven
Overzulks heb ik Notaris wel expresselijk
geprotesteert zoo als ik protesteere by deese
van non Acceptatie der voorsz Mselbrieff
mitsgaders van Wissel en hewissel en
voorts van alle Costen schaden en Intrisfen
omme alle dezelve te vinden en verhalen zoo
alsna regten en wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert hene Amsterdam
te presentie van Hendrik Wijthoff
en Adam fredrik adamis
als getuigen
D Vanden Brink
Hitt
A Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (54)  Go to the previous page (52) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/