Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 522

Transcription

1722
Heeden den 2e. October Ao. 1760
heb ik daniel van den Brink Openbaar
nots. binne Amsterdam ten versoek
van de Heeren bestierders van 't Contract
van overleeving op geregt binne Amster¬
dam indeu Jare 1756 onder de sinspoeur
niets zeekerder dande dood, my ver¬
voegt ten huijse van de H. Willem de
Junior
Neven Abrahams wonagtig alhier
en aan deselve gedaan de volgende
Insinuatie aan zegging & protestatie
de Insinuanten doen zeggen dat gy
geins. ingebreeke gebleeven zynde
4 bylage
Jaarlyk
om het fournissement ^ t geene door
uw moest werden gedaan zij inge¬
volge het 13 Articul van t voorne.
Contract uw geinse. door my Nots.
en getuygen doen Insinueeren en
aanzeggen dat gy binne de tyd van
14 dagen na dato deeses uw Jaarlykse
bijlage benevens de boetens en ver¬
oorsaakte onkosten zult geleeven
te betalen op pane gy geins. en
uw benoemde van 't selve Contract

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (523)  Go to the previous page (521) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/