Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 507

Transcription

1717
Heeden den 15 October Ao. 1708
Compareerde voor my Daniel van den Brink
openbaar Notaris binnen Amsterdam de
Heer Abraham da Silva Curiel woonende
alhier, in qualiteyt als gemagtigden van
de Heer Joseph Haim Mus Saphia, ver
mogens procuratie den 19 augustus 1766
voor mi Notaris en getuijgen gepasseert
inhoudende de Clausule van substitutie
ende verklaarde den Comparant uyt krag¬
te van dien te substitueeren en te Con¬
stitueeren DE Hendrik van Dam
Procureur voor den Ed Hove van Utrecht
in omnibus adlites in Communi forma¬
versoekende hier van acte, die deeze is
Aldus gepasseert binnen Amster¬
dam ter presentie van Hendrik Win
hoff en Joannes van den Brink
als getuijgen
Abraham da Seluc Carsel
H Withoff
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
Nots

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (508)  Go to the previous page (506) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/