Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 45

Transcription

1555
Suriname den 20 Mey 1738 voor ƒ 30 Court. geldt
Ses Weeken naar sigt betaalt deeze mijn Eerste
Wisselbriefaan Monsr. Melchior Beut of ordre
Vijftig Guldens en stuijvers Courant geldt de
waarde alhier genooten van den selven en stel
op Reekening van mijn Onder gez. zonder
verder advis van
UEDWDienaar
den Wellde. Heeren
de Heeren Jan & Theor. D: Van Paddenburg
van Marselis
indorso= in blanco
A Deudt
q

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (46)  Go to the previous page (44) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/