Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 444

Transcription

1696
FVE
uriname den 2 Juny 1759 voor ƒ 290: Court. gelt
Ses weeken naar sigt betaalt deese mijne
eerste wisselbrief aan Monsr. Gabriel
schultz of ordre twee hondert & neegentigh
guldens en stuyvers Courant gelt, de waarde
alhier genooten van deselve en stelt op
reekening van my ondergesze. sonder
verder advis van
UUEdDWD
Min Heeren
A.S Gaegh
d Hren. Ouckama & Riebock
in Comp. Coopl
Amsterdam
in dorso
Betaelt aen de Heer Barent Coenraad
off ordre de waerde alhier van Gompert
Israels qq genooten Suriname den
6 Juny 1760
Gabriel Schultz
P

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (445)  Go to the previous page (443) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/