Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 402

Transcription

zij zig door mij Notaris houden onderrigt
aanneemende en belovende gemelde heer
Anthony fredrik Bruijn mitsgaders
de verdere Reederg en Captyn ten allen
tyden te zullen indemneeren en bevriden
van alle namaninge op en aanspraake
die hunE diesweegen zouden mogen werden
aangedaan daar toe verbindende hunn
persoonen en goederen als na regten
Actum Amsterdam present
Hendrik Wythoff en Joannes van den
Brink als getuijgen
zyjn
Anthon Aeuen
CWidtu
merk
Jan Lutjens
D: Vanden Brink
Matthys Schepen
D Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (403)  Go to the previous page (401) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/