Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 399

Transcription

et Excussionis ( waar van zij zig door mi
Notaris houden onderrigt:) aanneemende en
belovende gemelde heer Jacob van Wylick
mitsgaders de verdere reedery en Captin
ten allen tyden te zullen indemneeren
als meede vry kost en schadeloos te zullen
houden van alle namaninge op en
aanspraake die hunE ten eenige tyde
uyt hoofde voorsz: soude mogen werden
aangedaan daar toe verbindende hunne
persoonen en goederen als na regten
Actum Amsterdam present Hendrik
uijthoff en Adam fredrik Adams
als getuygen Roelof Lourens
Pieter Lourens
H: Withe
D
D Vanden Brink
no
A Fredr. Adam

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (400)  Go to the previous page (398) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/