Search the transcripts » Search results


Verder is deze verkoop en koop geschied voor de volgen

de koopprijzen, als: van perceel omschreven sub nom,

ver een van honderd vijf en negentig gulden vier en

tachtig ceut; van perceel sul nommer twee van twee honderd veer-

tien gulden een en zeventig cent; van perceel sub nommer drie van


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


trog aan Elisabeth Offenmaas, Noorbeek, voor een gul.

getuig aan Alphonse Sluijsmans, aldaar, voor een

schraag aan Jan Teuissen, aldaar, voor een gulden tien cen 20

kuipen aan Albert Lomlijn, aldaar, voor een gulden twintig cent

tafel aan Willem Geelen, aldaar, voor een gulden twintig cent


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


Het perceel wordt verkocht zoo en in den staat

als hetzelve zich thans bevind en uitstrekt met

waarborg voor de maat; zullende de verkoopers tot geenevrij.

in Belgie groot 45 aren 55 centiaren; sectie B

No 678; — dezen verkoop te doen voor den juys


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


N=o 170

Den zevenden November negentien honderd een voor Ehrétien

Marie August Arnold, Notaris ter standplaats Eijsden, in tegenwoor

digheid der na te noemen getuigen.

ede Wel Edelhe eboren vrouwe Auguste Francoise Cornelie Loisel,


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


geregiareerd te Heonn der driiee en twintigsten April

dool 133 folio 189. verso ve

den en geen rroot banaa

v zes gulden, tachtig cent

ten behoeve van den heer Jan Nicolaas Joraf de Harrimont, 2we


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


13. Weiland, onser Vourenstraat, groot

veertig aren twintig centiaren, sectie A

nommer 2523, als voren geschat aan zeven

14. Bouwland, in Gerardoveld, groot negen en

1039, als voren geschat aan vier honderd een en


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


De zaken door den heer comparant ten

een zijde ten huwelijk aan te brengen zijn

vermeld in den staat, die no door partijen

en door mij Notaris onderteekend t zijn aan de

beiden wonende te Eijsden, als getuigen en even als


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


gu a defout di rembocrsement duen-

te Tocieto aural droit et sera irrevocablo

à vendro aux en cheres publiques les bins hijpothe

quis et ca vervoer bs prix af in de recueperer die pro

duit de lavento, toute gui luivera die, lant en


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


worden gevorderd. Bij verzuim van borgstellwig ten

genoege van mij Notaris zijn koopsom enkostuiter

zijn hoofdelijk met den kooper aansprakelijk terwijl twee of meer per-

6.De koopers zullen door het eukel verloop van den bepaalden termijn

in gebreke zijn en worden geacht domicilie te hebben gekogen ten


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161


kloeq aan Heni Piters voor zevengulden vijftig cent 7 50

Zeng aan Laurem Hansewelg Eijsden, voorvijftig gulden 50

dito aan Louis Wolf Eijsden, voor acht en twintig gulden 28

kar aan Gilles Beyen Eijsden, voor vijf envijftig gulden50

wel aan Martinus Beijen, Eijsdar, voor zes gulden vyftig cent


Historic Center Limburg » archive number 9.009, inventory number 9161 » Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » Eijsden » Arnold, C.M.A » 9161Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/