Search the transcripts » Search results


acht en zeventig zes honderd zes en zestig gulden

aan dezelfden over achttienhonderd acht en zeven

tig zes honderd zes en dertig gulden zestien cent

aan dezelfden over achttien honderd negen en zeventig

aan de Heeren V van Uije en zonen te Middel


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


en liggende het van heden af ten laste en gevare van den kooper

voor alle schaden en onheilen, welke daarover zouden kunnen

en ten Vierde. dat de kooper zal betalen de kosten van dit

Wijders is deze koop en verkoop geschied voor de som

te dragen aan den kooper al de regten en bewijzen van


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


Daarvan acte. Verleden te Middelburg, ten kantore

van mij notaris, in tegenwoordigheid van Johannes van der

gen, die deze met de comparanten en mij notaris hebben

1800 negen en zeventig, deel 103. blad 20 recto vak 6.

kerening & 19- - met de 38 opcenten ad ƒ 7. 22


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


tigde van vrouwe Elisabeth Magdolena Ermerius

zander beroep echtgenoot van en daartoe bygestaan

en gemagtigd door den Heer Hendrik Cornelis

van der Goes makelaar beiden wonende te Rot

terdam en van laatstgenoemde voor zooveel noodig


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


stoelen. Goote acht gulden vijf en twintig cent

dito L. Flipse een gulden tachtig cent

ledikant van de Garde zest gulden vijf en zeventig cent

18 d negen en zeventig deel 103 blad 2 3 verto vak 6 zeven

de 38 opcenten ad ƒ 27. 36 te zamen negen en negentig gul


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


zich het regt.

by de wet be

dat perceel voor zich in koop aan te nemen,

la dat perceel in koop aan te nemen

van de perceelen vier en vijf voór zich zelven


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


zes en dertig gulden zes en zestig cent

Vier obligatien ten laste van het

derd negen en zestig, ieder groot twin

ten honderd 's jaars nummers zes

drie en dertig, zeven honderd vijf en


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


tot Negen honderd negentig gulden voor welk

som het hem voorloopig is toegewezen

Perceel Elf is op eene premie van achttien gulden

het hoogst ingesteld door den Heer Pieter de Broe

som van achttien honderd een en vijftig gulden en


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


58, 134. /6

transport. ƒ 9149. 40 ƒ 24048. 10.

dertig en een halve cent

bouw en weeland leggende in de gemeente

sectie D nummers 204 en 205 geschat op


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294


De inleiding onderteekend zijnde, is tot de be

Een paar gouden knoopen nieuwe keur by gis

sing geschat op acht gulden

Een haar gouden oorringen nieuwe keur by

Een paard oud twee jaar honderd vyftig gul


Zeeland Archives » archive number 13.2, inventory number 1294 » Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, 1842 okt. 16-1895 » Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895 » 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895 » 1294Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/