Search the transcripts » Search results


Kinderen met namen 1=e Maria

Elisabeth. 2=de Peter Ioses= en

2=e Martinus Smits, in huwelijk

by nu wyle Johanna Marga

Koop van 1o Een huis, moeshof met


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


Zeg. mon ƒ 1= 26

rd Exp 2 = 52

zegels en Salaris van den Notaris, terwyl by gebreke van

prompte betaling op genoemden vervaldag nog een overstaan

geld van tien Cents per gulden zal moeten worden vol=


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


ƒ 1. 45

touorende drie bladen Gene renvooyen,

1800 twee en dertig deelnegen, folio honderd

negen en dertn recto. Eerste en tweede val

met de acht en dertig op centen vier


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


ten huize als voorzegd, heden den zes entwintig

sten Iuny achttien honderd twee en dertig

des namiddags te vyf uren tn presentie van

Extract uit het register der voorloopige aangesten van open

ten huize van den Heer Ian van de


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


Johannes van Dorren voormeld, kar, voor

Henricus Ians te Ledeacker, reepen, voor vier

Arnoldus van den Hoven, kar, voor

Ebbert van de Laar, kand, voor een gulden

Jan Verheyen, bak, voor vyf en zestig Cents


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


In Naam des Konings.

Extract uit het register der voorloopige aangesten

Compareerde de Notaris van Crimpen declarerende op den

derden Maart aanstaande des namiddags te twee aren

ten verzoeke van den Heer Carie Stesman te Vierlings


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


staande en gelegen onder overloon, palende eene zyd

willem Peter en onderzyds Jan diezen.

2-o een perceer groesland, gelegen voor nagenoeg de

helft te overloon en andere gedeelte onder vervan

zulks te accepteren en ten deze domicilie te kiezen


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


Trans port ƒ 103850

vyf en twintig Cents, stelt borg Reneert

Martin Cruizen te deffelt, haar; voortien gulden

Martin Thissen te Halthees, hoor vijf sul

dens vijf en twintig cents, stelt bong


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


Transport ƒ 31. 20

Peter Simerias, broek, voor drie guldens ryf Cent

Mutheus Willems, En, voor een gulden vijftien Cents

Henricus Hermen; hoed, voor vyf en dertig Anto

Hant visseus, hoed, voor vyf en Zeventig Cents


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832


No 488

Extract uit het register der voorloopige aangiften ve

Den vierden Iuly 1832

Extrait uit het register der voor

des middags te twaalf uren ten ver


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, inventory number 31 » Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844 » 25-51 Minuutakten » 1832Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/