Search the transcripts » Search results


overgegaan tot den openbaren verkoop van Cas op Stam

hier onder omschreven, en zulks op de volgende voorwaarden:

2a Het verkochte is dadelijk na den toestag tot schade, en bate des koopers, indien de

2.o De koopspenningen moeten worden betaald aan handen van bovengemelden Nota-

ris M.r buun Percam Croars, ten zijnen kantore te Twello, voor of uiterlijk op


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


Willem Jan van Enter

ƒ 1100 00

Het Zes de parceel, de Achterste Heen genaamd

en afceslacen zynde is op slac geloopen op

op eene somme van twee duizend Zes honderd en zes


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


8 3 July Julden

Voor Meester Philip Pelgrim Everte, openbaar No

taris, residerende te Twelle, Kwartier Arnhem, Provincie

Cornelia Grada van Neck, gehuwd met Jan Hissink

en in eigendom overgedragen, aan Antonij de Haan klom


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


N=o 221

boul4 C m Aeaoons

Extater uit het Register der voorloopige aangiften

als gevolmagingde van den Notaris M.r L. L. Franrs te Zwetto, ingevolge

volaagt in dato den tienden Iunij xcarien honderd acht en twintig


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


Gezeen voor 25 OpC

E L E R4Cr uit het Register der voorloopige aangif-

den acht en twintigsten Iunij 1800 en dertig

als gevolmagtigde van den Notaris Mr C. P. Eraars te Zwetto, ingevolge

re gam op dings doe den negen en twintigsten Iuny


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


Transport ƒ 392-10

de kooper niet te kunnen teekenen

C Hevms I Huisemvan

Welgen hout op den Seprelen

Derde parceel, een gulden twintig cent.


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


Gezien voor 35 opC.

boat 40 n 40 10024. p

EXChler uit het Register der voorloopige aangif-

1530 Een van openbare verkoopen van roerende goederen.

als gevolmagingde van den Notaris M.r P. L. Livenrs te Zwetto, ingevolge


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


nende te Terwolde, Hendrik van den Beld

landbouwe wonende te Wilp, Hendrik de

Groot Janszoon en Jan Noteboom, beide her

2.a Het verkochte is dadelijk na den toestag tot schade en bate des koopers, indien de

ris M:r Duin Peroam Crears, ten zijnen kantore te Ewello, voor of uiterlijk op


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


le sluitende, verklaar ik te

willen en te begezen, dat zy va

en nageleefd, zo als zy het berk noar

regten zal, kunnen en mogen bestaan

die gezegd heeft dit alles wel te ver


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381


zijn geenteresseerd of die

stij verleent aan de lap

ren verkoop van de onoe

by wet verorderd in het open

baar te houden, alles met last


Gelders Archive » archive number 168, inventory number 1381 » Notariële Archieven 1811-1925 » 77. Standplaats Twello » 77.2. P.P. Everts » 1381Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/