Search the transcripts » Search results


Mmut N:o 130

ten laste van

Keloff H: Van Haaven

26: Copit 700 Gl: 2107.

en teant


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Minute N=o 31

waarde van het Zege

ter somma van Tua

Iuny 1814. fol 6 V:o

den Lande en van alle dien zulks zouden mogen aan


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

par een aune ses sur laseparateen, in de scheidinge staande is gemerkt

hebbende het Verkogte vrij vees en

Sur ke dito passageque la murail

te a lest de la lasterie, et de

muur ten oosten van de welken kaa


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Voor Lodewijk Meett Keiser

lijke Notaris residivende te Augus

des Bosma woonagtig bij de vode

van na te melde Getuigen haar

ter needer gestelt en is alsus lui


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

in geld gaande papieren, waar off dte eene helfte der Corpsihat

is betaalt en de weederhelfte op den twalffse Maij aan

staande onder Kortinge van dartien Golden en tien stui

vers weegens ongelden door den Ccopio betaalt, Tot de Coopen

zal moeten hoeden alle de Cesteen die hier over koomen


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Depot den 5 maart 1873.

M: M: E: Shans

den 22 Meij 1813 Gros affgegeeven

1 Meeth notarre Imperaelijke Notaris residerende te Augus

à ce patentie par acte de patente de


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Minut N:o 37

ompareerden voor ons Lodewijk Meette Eijenboor

na benoemde Getuigen, Ian Johannes Van der Heide en

te saamen en elk int bijsonder (onder affstand van alle excep

t passeeren dares tot doh Geneegen van tijd tot tijt ver


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Hier en 43 Acten

1s Cog

con con

en pavant

is in


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Jote van Mararia

N=o 13

Goos affgegeeven den 7 April 1812

boer woonagtig te Hlackeman Opeinde in

it en presence des Lemorus c apré


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan

Trand13„ — 31610

Minute N=o 2

Actevaen Schuld

Vernieuwinge gepasseert door

den 19 April 1813 Jrs affgegelven


Tresoar » archive number 26, inventory number 6003 » Notarieel archief » Kantoor Nr. 6 Augustinusga » Lodewijk Meeth » Minuut-akten, 1812-1815 » 6003

Scan


Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/