Inscripties en grafschriften inschrijving (inscriptie) op te Harlingen

Genoemd

 • Ewoud Jetses Steensma, raad ter admiraliteit
 • Adger Atses Adius, 72 jaar oud, advocaat 1641; raad ter admiraliteit; secretaris; gedeputeerde staat
  Religie: N.H.
  Gehuwd met: 1647 Froukje Seerps van Dijxtra
 • Jacob Adriaans Taets van Amerongen, 66 jaar oud, raad ter admiraliteit
  Gehuwd met: 1648 Anna van Rijssenburg
 • Johannes Krull, raad ter admiraliteit
 • Frans Nicolaas Canter, 54 jaar oud, advocaat 1647 student Franeker 1643; promotie Franeker 1647; raad ter admiraliteit; doctor
  Religie: N.H.
  Kind van: Nicolaas Henricus en Geertje Jacobs Canter
  Gehuwd met: Geertruida Johannes Reneman
 • Johannes Adriaans Clant, 70 jaar oud, raad ter admiraliteit
  Gehuwd met: Anna Coenders
 • Ernst Sikke Douwes van Aylva, 43 jaar oud, gedoopt Ternaard sep 1635; grietman Westdongeradeel 1654 - 1678; overleden rond 1678; raad ter admiraliteit; dijkgraaf
  Religie: N.H.
  Kind van: Douwe Meckema van Aylva en Lutske van Meckama
  Gehuwd met: 1658 Anna Taekes van Cammingha
 • Cornelis Bleckman, raad ter admiraliteit
 • Willem van Huisinga, raad ter admiraliteit
 • Adriaan Block, raad ter admiraliteit
 • Sake Alefs van Idsinga, 69 jaar oud, gedeputeerde staat; kerkvoogd
  Religie: N.H.
  Kind van: Alef Sakes Idsinga en Tiesje van Bilderbeek
  Gehuwd met: 1649 Knierke Frankes Franckena
 • Lubbert Piers Lycklama a Nijeholt, 58 jaar oud, geboren rond 1639; raad ter admiraliteit
  Religie: N.H.
  Gehuwd met: 1664 Romkje Daniels van Scheltinga
 • Feie Franses van Scheltema, 41 jaar oud, geboren rond 1625; grietman Kollumerland 1653 -1666; raad ter admiraliteit
  Religie: N.H.
  Kind van: Frans van Scheltema en Rixt Feies van Roorda
  Gehuwd met: 1650 Lutske van Aylva

Opmerking

Bleckman Amerongen Aylva Steensma Huisinga Canter Idsinga Adius Clant Krull Lycklama Scheltema Block
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: memoriesteen/teken


Bronvermelding

AlleFriezen te Leeuwarden, Inscripties en grafschriften
Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, Periode: 1341-1901, Harlingen, archief 0001, 24 maart 1697, Verzameling Hessel de Walle, aktenummer 2465


Deze gegevens zijn voor het laatst op 16 februari 2021 door de bronhouder bijgewerkt en voor het eerst gepubliceerd op Open Archieven op 1 september 2017.Webadres

 • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/5738861a-4fe9-44b1-a204-d07f43cf054a
 • https://www.openarchieven.nl/frl:5738861a-4fe9-44b1-a204-d07f43cf054aCommentaar

Bent u de eerste persoon die aanvullende informatie levert?


Meer uitleg over Inscripties en grafschriften

Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/