Search the transcripts » Search results


8111


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 894 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » 1706 jan. 6 - 1723 dec. 23


voorn: erfgenaamen sigh souden moeten adrisseren camer van Rekeninge, haere geborgene goederen ver en

oitslaging vandien versoeken) omme redenen is (sonder eenige jrdjuditie de comp toe tebrengen, inde

achiele possessie der goederen is) aende camRekeninge souden konnen overgeven (buyten behalven de Factura

vande Coopmanschappen voor sloas cargasoen, en de Lyste vande voords en te goederen voor de custt van

gunnea in gem sch laaden, die aenden requeste annex ter cannen reets gesourneert syn) Lyste van vivres


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 894 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » 1706 jan. 6 - 1723 dec. 23


9 5 15 gelesen Den 25 april 1720.

Edele Erntfeste wijse voorsienige Heeren en medebroederen VEE missive vande 26 passato is bij ons op

sijn tijd ontfangen, waar op wij de Eere hebben u E Enantwoord te leggen, dat het ons Leet is dat uEh

onse zitentie niet wel hebtbegereepen, also UE E gem: missive geensints voldoende is, aende versoeken

bij onse missive van den 14 passato vervat en waer aen wij ons als nog Reffereren, wij hebben uEl niet


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 894 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » 1706 jan. 6 - 1723 dec. 23


18331833 1 227 5o 6 13 „— „ — 8 9 2 1 2 P p p 6 5 5 5 5 12 1 Z — — 8 _ 7 _ p

2204 3 Generdale drie Iaarige Rekening. van Ontvang & Uitgave t' Sedert 31 Decemb: 1677. tot

31 december 1680. 2


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.


Verkorte Generaale Staat der de Geoctroieerde West Op Ultimo Decem Debiteuren. de Coopmanschappen hier

te Lande 156602 3Schepen & Equipagien van Schepen 282566 1 - Contanten. 67548 „— Cargasoinen

naar Guinea 816963 88 Handel op Angola172744 10Handelop Cabo Verde40109128 Handel van Negros

op Curacao 86198 8 8 Negros op Curacas. „412332 2Handel op de Calobary 100888den Directeur Generaal

en Ge 357632 188 den Directeur op Curacao 224053 178 Handel op Corisio 14515 48 Negros op Suriname


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.


7 Verkorte Driejarige Rekeningh houdende Winst & Verlies op den 31:' December A:o 1737


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.


8 Verkorte Drie Iarige Venbor Der gedctroijeerde Generale Op den 31 Decem Devei. 10 9 178928 Aan Balanse

Van P:mo Ianuarij 1735 15 95631 Onkosten vande Perticuliere Kameren 2 8 15 51453 Onkosten van de Generale

Compagnie. 2 13 247893 Handel van Guinea 2 11 13088 Vrugten en Lasten van Rio Ysequibo 3 13 79130 Suikeren

Bewinthebberen en Rekenmeester 4 491 1 Armengeld 4 6 6770 Emolument van Guinea 5 2 17112 Diverse. 5

12790 67974 456792 224708 282506 613231 8 14 12 5 3 8 11 3 5 12 8 12


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.


45551 11550 Drieentwintigte Drijange Rekening van de Geoetroijerde Westiendische Compagnie Houdende den

Ontfange Uitgava Van alle de Respective Kameren Sedert P=mo Januarij 1741.

Tot Ultimo December 1743.


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.


9.

Ontfang Voor de Generale sommatie van Fol. 8 ƒ 1915305 2 8 Uitgave Transport der Sommatie van Fol. 8.

Gekogt Bankgelt Diversen Resteert in Cassa en Banko, op 31 Decemb: 174: 1265645 90116 39146 520396 18

5 14 5 8 ƒ 1915305 2 9. 8.


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.


Verkorte Vijf en Dertigste Driejaarige Rekening Van Winst en Verlies


National Archives » archive number 1.05.01.02, inventory number 272 » Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800) » "Generale driejarige rekeningen.Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/