Search the transcripts » Search results


Cornelius Seignette te Haarlem, zal ten verzoeke van de makelaar An toinette Christine Louise Sarlet


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 735 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 24. Seignette, Benjamin Egbertus Cornelius, 1893-1915, 732-1069 Akten, 1894; nrs. 321-450


enzoovoorts, waaronder zich bevinderd gou zilver werken en zulks ten verzoeke van Mejuffrouw An„ toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 481 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 19. Joekes, Cornelis Anthonie, 1884-1914, 472-966 Akten, 1891; nrs. 1601-1734


enz, waaronder zich berinden goaden en zilveren werken en zulks ten verzoeke van Hejuffrouw An „ toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 479 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 19. Joekes, Cornelis Anthonie, 1884-1914, 472-966 Akten, 1890; nrs. 1234-1463


waar onder zich zevenden gouden en zlveren voorwer pen en zelks ten verzoese van de makelaars An toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 643 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 19. Joekes, Cornelis Anthonie, 1884-1914, 472-966 Akten, 1900-1901; nrs. 4021-4130


voormiddags ten tien ure in het verkooplokaal aan de Nassaulaan numero 1 ten verzoeke van Mejufvrouw An- toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 554 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 22. Bordes, Pierre François de, 1893-1924, 525-1423 Akten, 1902; nrs. 3641-3790


aan de Nassaulaan, nummer 1, alhier, des voormid dags om tien uur, ten verzoeke van de makelaars Am toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 780 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 26. Versfelt, Ulrich Jan Karel, 1894-1916, 777-2034 Akten, 1898-1899; nrs. 291-400


in het Verkooplokaal, aan de Noisparlaan, nummers, te Haarlem, ten verzoeken van de makelaars An toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 779 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 26. Versfelt, Ulrich Jan Karel, 1894-1916, 777-2034 Akten, 1897-1898; nrs. 182-290


uur, in het verkooplocaal, aan de Nassaalaar geteekend1 te Haarlem ten verzoeke van Mejuffrouw An„ toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 679 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 16. Loeff, Willem Karel (Carel), 1877-1909, 375-991 Akten, 1902; nrs. 8621-8770


September achttien honderd zes en tachtig, des voormiddags te tien uur, ten verzoeke van Mejuffrouw An toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 389 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 16. Loeff, Willem Karel (Carel), 1877-1909, 375-991 Akten, 1886; nrs. 3171-3341


Heer Cornelis Anthonie Joekes, Notaris te Haarlem die verklaarde ten verzoeke van Mejuffrouw An- toinette


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 482 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 19. Joekes, Cornelis Anthonie, 1884-1914, 472-966 Akten, 1892; nrs. 1736-1899Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/