Search the transcripts » Search results


1736 Voor ƒ 91„ 12„ Cour gelt Ses weeken na sigt betaalt deeze mijne Eerste wisselbrieff aan den Heer Pierre

Ferran of ordere de somma van Een & neegentigh Guldens en Twaalff stuijvers Courant gelt de waer


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10478 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1757 Maart


1756 voor ƒ 91:4 Court. gelt ses weeken na sigt betaalt deze mijne Eerste wisselbrief aan den Heer Pierre

Ferran of ordre de somma van Aen en neegentigh guldens en Twaalff stuwers Courant gelt dewaarde alhier


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 10480 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » DANIEL VAN DEN BRINK, Minuutacten, 1757 Mei


E: Roger als nu Laten met hr Pierre ferran¬ gehuwd voldaan en afgereekent blijven Overzulks ik Notaris


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 12688 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » ISAAC POOL, Minuutacten, 1756 April 2-1756 Juni 30Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/