Search the transcripts » Search results


Den 29:' Junij 1751 sulx en in die qualiteijt Eysschers nu re „ „quiranten Contra Jean Fabre Coopman


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9257 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1750 sep. 8 - 1751 aug. 31


heuricus Jacous van Suchtelen wa zer fiscaal Maart van bengalen Slaaff rat: off: Eijss:r van den koopman Jean

fabre, heeren gevangen.- N:o 38 D


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9427 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1749 - 1750. Deel I 1749 - 1750


zijnde met Eede solemneel nader te staeken aan deselve vervoont maart van ben gale slaaff van den Coopm Jean

Fabre soo erkende z de selve voor die weekd de declaranten is gegreg als mede de Koegel en Dem slag


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9428 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1749 - 1750. Deel II 1749 - 1750


militair vander meijden, en „ „ „ Maart van bengalen slaet van den koopman „ ten dienst den E: Comp: Jean

fabre alle gegeefelt komt voor ider 3. realen duste rd:s 45 „samen Somma realen 134: — Rijxdaalders


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9312 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1749 sep. 8 - 1750 aug. 29


stucken 2 Den Raad fiat de versogte conti„ nuatie om reden daer toe geallegueert den deurw: Rapp:d dat de Jean

Fabre onderkoop„ twee laatste ged:s mede be„ „man indienst der E: Comp: hoorlijk gedagvoort dog niet


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9254 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1747 sep. 2 - 1748 aug. 27


rd.s a 48. sm= stuijvers ider welke den Eijss:r als bescha digde borg voor den ged:e aan den koopman Jean

fabre heeft voldoen volgens hand „zen schrift in de presentatie gemelt„ desen over gelegt en dat met


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9256 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1749 sep. 8 - 1750 aug. 31


den 20:' maij 1748 d=ra Jean Fabre onderkoopm: nu inlands militair boek„ honder indienst der E: Comp:


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9254 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1747 sep. 2 - 1748 aug. 27


Eijss:r uijt hoofde van voorsz geinterpaneerde borgtogt voor reecq: van den ged.e aan den onder koopman Jean

fabre voldoen heeft volgens handschrift en daar onderstaande quitancie ten dage dienende te Exhibee„


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9256 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1749 sep. 8 - 1750 aug. 31


. — Maria Baillet, huijs maloran voor de req„ versoekt vermits de aan vrouw van den Koopman Jean fabre


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9256 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1749 sep. 8 - 1750 aug. 31


presentatie gem: en ten desen aserge „legt tenampliseeren. vendeurwaerder rapporteerd dat den ged:te Jean

Fabre ondercoopm: behoorlijk gedagvaert dog niet gecompa indienst der E: comp: en in„ „reerd is — lands


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9255 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1748 sep. 3 - 1749 aug. 26Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/