Search the transcripts » Search results


, retirerende ondertusschen naar seker ander Schip, daar omtrent leggende, ende gevoert by Capiteyn Jean

Arnaud ;, dat echter gemelden Kaper haar Supplianten Schip was genadert, ende aanstondts aan boordt


National Archives » archive number 1.01.02, inventory number 3774 » Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796 » Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1719Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/