Search the transcripts » Search results


vierhonderd negen ummum en zeventig gulden zeven en tachstig Cent 87 16471 De Wel Edelgeboren I O een Jacques

Arnaud Besier Komt gelyk een vierde ad zestien duizend vierhonderd negen en zeventig Gulden zeven


Gelders Archive » archive number 0168, inventory number 2484 » Notariële Archieven 1811-1925 » 20. Standplaats Doesburg, 20.4. R.W.J. Ketjen, 2484


Ontvangsten en Uit gaven, gehaden gedaan van de Nala„ tenschap van den HoogEdel gestrengen Heer Jacques

Arnaud Besier inleven ge pensioneerd Kolonel Stectra gewoond hebbende te Doerborgt en aldaar over


Gelders Archive » archive number 0168, inventory number 2484 » Notariële Archieven 1811-1925 » 20. Standplaats Doesburg, 20.4. R.W.J. Ketjen, 2484Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/