Waterschap Zuiderzeeland

Basisgegevens


Provincie(s) Flevoland
Begindatum 01-01-2000
Oppervlakte 250000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-10-2005
Titel Archiefverordening Waterschap Zuiderzeeland 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling(en) Erfgoedcentrum Nieuw Land