Waterschap Veluwe

Basisgegevens


Provincie(s) Gelderland
Begindatum 01-01-1997
Oppervlakte 136000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-04-2010
Titel Archiefverordening Waterschap Veluwe 2010
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie privaatrechtelijke overeenkomst
Archiefbeherende instelling(en) CODA