Waterschap Velt en Vecht

Basisgegevens


Provincie(s) Drenthe en Overijssel
Begindatum 01-01-2000
Oppervlakte 90000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-12-2000
Titel Archiefverordening waterschap Velt en Vecht
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)