Waterschap Vallei en Eem

Basisgegevens


Provincie(s) Utrecht en Gelderland
Begindatum 01-01-1997
Oppervlakte 107000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 06-01-1997
Titel Archiefverordening waterschap Vallei en Eem 1997
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling(en) Archief Eemland